Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munich
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Imprint

Profile

Markus Galla, diplomerad företagsekomon (FH),

Dipl. Betriebswirt (FH) Markus Gala
dipl. företagsekomon(FH)
Markus Galla
» Short profile
var under flera år verksam inom marknadsföring och handel av medelstora företag. Erfarenhet inom produktmanagement och marknadsundersökningar lade grunden till hans framgångsrika arbete. Han byggde framgångsrikt upp marknadsavdelningar inklusive strategier och CI/CDs av tyska dotterföretag. De därigenom uppkomna marknadsföringskoncepten var innovativa och framgångsrika, vilket bl a återspeglades i såväl siffror som image men också genom utmärkelser inom direktmarknadsföring och säljfrämjande åtgärder. Också i de nya medierna rönte han framgång i B2B och B2C genom fortsatta utmärkelser.

» fler

» print version «