Markus Galla

liiketalouden diplomi (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munich
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Imprint

Teidän etunne

Menestys on se, mikä yhdistää meitä.

Markkinan tarpeet huomioon ottava toiminta, johon liittyy kaikki, mitä markkinointi- ja viestintäaloilla tarjotaan. Näytämme teille asiakkaan, sekä samanaikaisesti toimeksiantajan näkökulman. Nimi Partnership/ kumppanuus on meille ohjelma. Te tunnistatte sen koko menettelytavassa. Jos uskotte, että teidän markkinoinnissa tai viestinnässä esiintyy puutteita, ottakaa meihin yhteyttä, parhaiten suoraan puhelimitse.

Mitä me emme osaa, sanomme sen teille ja suosittelemme teille parhaimpaan tietoon nojaten ja hyvällä omallatunnolla toisia asiantuntijoita Saksassa.

Meidän päämäärämme on riippumaton ja menestyksekäs yhteistyö.
Eli Partnership/kumppanuus.

» print version «