Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Profile

Markus Galla

Vem

Markus Galla, diplomerad företagsekonom (FH),
rådgivare inom marknadsföring och kommunikation

» överblick

Var

Marketing Partnership

Dammannstraße 74
D-45138 Essen

Tyskland

Fon +49 (0) 201.3614720
Fax +49 (0) 201.2799854
mg@markusgalla.de

» överblick

Hur

Målgrupps- och framgångsorienterat

» överblick

Vad

Ni erbjuds den samlade bredden av marknads- och kommunikatiosmixen. Kärnkompetens blir följeslagare vid introduktion på den tyska marknaden, value added Marketing, Communities och detaljhandelsmarknadsföring. Tack vare mångårig erfarenhet kan varje aspekt inom marknadsföring och kommunikationsområdet understödjas och få professionell vägledning.

» överblick

Vem

Marketing Partnership stöttar framför allt företag som inte har någon egen marknads- och/eller kommunikationsavdelning, speciellt internationella företag utan marknads- och kommunikationsavdelningar i tyska dotterföretag.

Nya marknadsförings- och kommunikationsinstrument som Communities och weblogs, men också en professionell insats av value added Marketing visar att Marketing Partnership också går andra vägar.

Namnet Partnership är koncept. Våra kunder känner sig trygga såväl vid kort- som långfristiga projekt.

» överblick

När

Sedan 1995 diplomerad företagsekonom (FH) med tyngdpunkten på marknadsföring och utlandshandel. Sedan 1997 verksam inom marknadsförings- och kommunikationsledning och sedan 2005/2006 självständig rådgivare inom samma område. Utmärkelser inom områdena direktmarknadsföring, säljfrämjande och Internet bekräftar bland annat förmågan att tänka försäljnings- och designorienterat.

» överblick

Varför

Eftersom den tyska marknaden skiljer sig från andra marknader och ett erövrande av densamma utan det riktiga understödet av marknadsföring och kommunikation bara kan bli hälften så framgångsrikt. Och eftersom såväl marknadsföring som marknad ständigt utvecklas, och eftersom nya åtgärder erbjuder ett reklamförsprång.

Kanske uppstår ett partnerskap. Kanske rekommenderar Ni oss bara vidare. även det gläder vi oss åt.

» överblick

Vem

Markus Galla, diplomerad företagsekonom (FH),
rådgivare inom marknadsföring och kommunikation

Var

Marketing Partnership

Dammannstraße 74
D-45138 Essen

Tyskland

Fon +49 (0) 201.3614720
Fax +49 (0) 201.2799854
mg@markusgalla.de

Hur

Målgrupps- och framgångsorienterat

Vad

Ni erbjuds den samlade bredden av marknads- och kommunikatiosmixen. Kärnkompetens blir följeslagare vid introduktion på den tyska marknaden, value added Marketing, Communities och detaljhandelsmarknadsföring. Tack vare mångårig erfarenhet kan varje aspekt inom marknadsföring och kommunikationsområdet understödjas och få professionell vägledning.

Vem

Marketing Partnership stöttar framför allt företag som inte har någon egen marknads- och/eller kommunikationsavdelning, speciellt internationella företag utan marknads- och kommunikationsavdelningar i tyska dotterföretag.

Nya marknadsförings- och kommunikationsinstrument som Communities och weblogs, men också en professionell insats av value added Marketing visar att Marketing Partnership också går andra vägar.

Namnet Partnership är koncept. Våra kunder känner sig trygga såväl vid kort- som långfristiga projekt.

När

Sedan 1995 diplomerad företagsekonom (FH) med tyngdpunkten på marknadsföring och utlandshandel. Sedan 1997 verksam inom marknadsförings- och kommunikationsledning och sedan 2005/2006 självständig rådgivare inom samma område. Utmärkelser inom områdena direktmarknadsföring, säljfrämjande och Internet bekräftar bland annat förmågan att tänka försäljnings- och designorienterat.

Varför

Eftersom den tyska marknaden skiljer sig från andra marknader och ett erövrande av densamma utan det riktiga understödet av marknadsföring och kommunikation bara kan bli hälften så framgångsrikt. Och eftersom såväl marknadsföring som marknad ständigt utvecklas, och eftersom nya åtgärder erbjuder ett reklamförsprång.

Kanske uppstår ett partnerskap. Kanske rekommenderar Ni oss bara vidare. även det gläder vi oss åt.

» print version «