Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munich
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Imprint

Utmärkelser

Marknadsförings- och kommunikationspraxis

red dot
2001 reddot award:
communication design
för direktmarknadsföring

DESIGNPREIS
2002 direct mailing
Nominering för Designpris i
Förbundsrepubliken
Tyskland

publish.de
2002 & 2003 publish.de
de för inträdet på Internet

kommunikationsverband
2003 kommunikations-
verband, Diplom
för säljfrämjande
dokumenteras inte enbart genom många års praktiskt arbete, utan också genom utmärkelser. De visar att framgångssträvan även noteras utifrån. Utmärkelserna inom detta område visar att vi på Marketing Partnership vet vad vi pratar om.

Viktigare än utmärkelserna är emellertid framgången som också yttrycker sig i siffror. För den bästa design och det bästa reklammedel är verkningslöst om det utvecklas vid sidan om företaget eller marknaden eller om man skjuter förbi målet.

» print version «