Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Mässa

Value added Marketing – marknadsföring med mervärde

Begreppet value added Marketing avser det så kallade mervärdet, som kommer från en produkt, en tjänst eller ett samarbete med ett företag, som man är beredd att betala extra för. I tider av liknande erbjudanden, utbytbara produkter är igenkännande och uppspårande av dessa mervärden ofta den enda vägen att särskilja sig i konkurrensen.

Att hitta dessa mervärden som ger Ert företag, Era produkter och Era prestationer en ny chans, det är Marketing Partnerships specialområde.

Hur Ni känner igen vad som erbjuds, vilket värde de har och hur ni förmedlar detta vetande till Era målgrupper och framförallt till Era medarbetare, i detta hjälper Er Marketing Partnership.

» överblick

» print version «