Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Mässa

Detaljhandelsmarknadsföring – Hushållsreklam

De kända reklammedlen prospekt eller flygblad är viktigt för att locka kunderna till detaljhandelsaffären. I Tyskland blir detta medium ofta felaktigt använt eller utdelat, och går därför målgruppen förbi. Hur man hittar sin riktiga partner, hur man når sin målgrupp och vilka media som på ett prisvärt och framgångsrikt sätt möjliggör detta lär ni Er hos oss. Det gäller för såväl fria detaljhandlare, medlemmar av detajlhandelskedjor och naturligtvis för kedjorna själva. Oavsett om det handlar om att hitta rätt reklambyrå, tryckeri eller distributör. Vi känner till den senaste utvecklingen och framför allt vet vi vilka medel som idag måste sättas in för att nå målgrupperna. Eftersom detaljhandelsreklam inte bara består av prospektreklam utvärderas samtliga reklammöjligheter. Om en radiospot, POS-material eller andra reklammedel är verkningsfulla, kan ofta utvärderas redan efter det första intensiva samtalet. Har Ni en känsla av att Er detaljhandelsreklam går upp i rök eller lockar för få kunder till Er eller Era medlemmars affärer?
Kontakta då oss, utan förpliktelser.

» överblick

» print version «