Markus Galla

diplomerad företagsekomon (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Mässa

Communities

Weblogs eller Communities är nya former i vilka offentligheten, via Internet, yttrar sig över produkter eller företag. Mestadels sker detta utan styrning och många företag vet inte vad som sägs om dem på Internet. Osaklig kritik och felaktiga uttalanden kan genom ett snabbt och professionellt agerande bemötas, istället för att man reagerar när det kanske redan är för sent. Marketing Partnership tar blogs och Communities på allvar som ett modernt medel för att föra målgruppen närmare sanningen. Och en styrning från företagets sida blir ofta mindre trovärdig, varför en extern partner här utgör en bättre lösning. I egna men också hos andra Communities på specialsidor på Internet och blogs, utvärderas aktivt om en produkt, tjänst eller ett företag är synligt.Ett underskattande av detta område kan betyda missade marknadschanser, eller ännu värre, man överlåter blint åt andra, kanske konkurrenterna, hur opinionsbildningen utvecklas.

Vi bjuder in Er att lära känna detta område och vi sörjer gemensamt för att det som sägs och skrivs om Era produkter och tjänster är riktigt.

» överblick

» print version «