Markus Galla

liiketalouden diplomi (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Profiili

Markus Galla, liiketalouden diplomi (FH)

Myös uusissa tiedotusvälineissä saavutettiin tuloksia B2B ja B2C aloilla, joita vahvistavat jatkuvat tunnustukset. Hän vastaa markkinoinnin alaisuudessa olevista alueista kuten messuista ja tapahtumista, yhtä lailla kuten painoalasta, johon hän koordinoi korkealaatuisia paino-objekteja kuten myös sarjapaino-objekteja. Perustuen hänen sanavalmiuteensa ja kommunikaatiovahvuuteensa siirrettiin hänen tehtäväkseen myös PR-alueiden ja julkisuustyön rakentaminen ja johtaminen. Näiden toimintojen myötä on syntynyt läheiset suhteet lehdistöön talouden, designin, mainoksen, kaupan ja painon aloilla. Muita painopisteitä ovat value added Marketing (markkinointi lisäarvolla), Communities ja Retailmarketing (vähittäismyynnin markkinointi).

» hamara

» print version «