Markus Galla

liiketalouden diplomi (FH)

mg@markusgalla.de

Orleansstrasse 65
81667 Munic
Germany

Fon +49(0)89.666 162 41
Fax +49(0)89.666 162 42

Hadrianstrasse 29
47441 Moers
Germany

Fon +49 (0)2841.888 54 72
Fax +49 (0)2841.888 54 73

Suorite

Communities (yhteisöt)

Weblogit ja Communities ovat uusia tapoja, miten ihmiset vaihtavat ajatuksiaan myös tuotteista ja yrityksistä internetissä. Usein tämä tapahtuu ilman ohjausta ja monet yritykset eivät useimmiten edes tiedä, mitä mielipiteitä heistä internetissä ilmaistaan. Asiaton kritiikki ja väärät väitökset voidaan kohdata jos toimitaan ammattimaisesti ja nopeasti, sen sijaan, että reagoidaan vasta silloin, kun on jo liian myöhäistä. Marketing Partnership ottaa Blogit ja Communities moderneina viestintävälineinä vakavasti, tuodakseen totuuden kohderyhmien käsille. Ja itse ohjaus yrityksen osalta vaikuttaa usein epäuskottavalta, minkä tähden ulkoinen kumppanuus on parempi ratkaisu.Omilla mutta myös vierailla Communities (yhteisösivuilla), internetin erityissivuilla ja Blogeilla päätetään juuri nyt aktiivisesti, otetaanko jokin tuote, suoritus tai yritys todellakin todesta. Tämän alueen vähättely voi tarkoittaa markkinamahdollisuuden menettämistä, tai mikä pahempaa, näin luovuttaa sokeasti mielipiteenmuodostuksen täysin muille, ehkä jopa kilpailevalle yritykselle.

Me kutsumme teidät tutustumaan tähän aiheeseen ja yhdessä huolehtimaan siitä, että teidän yrityksestä, tuotteesta ja suorituksista sanotaan ja kirjoitetaan totuudenmukaisesti.
» hamara

» print version «